Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Trần Đăng Ninh, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Albums » Albums

Ngày hội tiến bước lên Đoàn

0 lượt xem

Ngày hội tiến bước lên Đoàn

0 lượt xem

Ngày hội tiến bước lên Đoàn

0 lượt xem

Ngày hội tiến bước lên Đoàn

0 lượt xem

Ngày hội tiến bước lên Đoàn

0 lượt xem

Ngày hội tiến bước lên Đoàn

0 lượt xem

Ngày hội tiến bước lên Đoàn

0 lượt xem

Ngày hội tiến bước lên Đoàn

0 lượt xem

Ngày hội tiến bước lên Đoàn

0 lượt xem

Ngày hội tiến bước lên Đoàn

0 lượt xem

Hội thi giáo viên dạy giỏi quận Hà Đông 2022-2023

0 lượt xem

Hội thi giáo viên dạy giỏi quận Hà Đông 2022-2023

0 lượt xem

Hội thi giáo viên dạy giỏi quận Hà Đông 2022-2023

0 lượt xem

Hội thi giáo viên dạy giỏi quận Hà Đông 2022-2023

0 lượt xem

Hội thi giáo viên dạy giỏi quận Hà Đông 2022-2023

0 lượt xem

Hội thi giáo viên dạy giỏi quận Hà Đông 2022-2023

0 lượt xem

Hội thi giáo viên dạy giỏi quận Hà Đông 2022-2023

0 lượt xem

Hội thi giáo viên dạy giỏi quận Hà Đông 2022-2023

0 lượt xem

Hội thi giáo viên dạy giỏi quận Hà Đông 2022-2023

0 lượt xem

Hội thi giáo viên dạy giỏi quận Hà Đông 2022-2023

0 lượt xem

1

0 lượt xem

3

0 lượt xem

4

0 lượt xem

5

0 lượt xem

6

0 lượt xem

7

0 lượt xem

8

0 lượt xem

Z4141358168861 D259b2aeef145f6d58326b6869bc5542

0 lượt xem

Z4141358197122 4ed6707152375f9f55db648055bd9cfc

0 lượt xem

Z4141358219831 2be95b839c10bbce57f6f257dc3a0876

0 lượt xem

Tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông

0 lượt xem

Tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông

0 lượt xem

Tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông

0 lượt xem

Tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông

0 lượt xem

Tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông

0 lượt xem

Tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông

0 lượt xem

Tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông

0 lượt xem

Tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông

0 lượt xem

Tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông

0 lượt xem

Tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông

0 lượt xem

Ngày hội thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng năm 2023

0 lượt xem

Ngày hội thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng năm 2023

0 lượt xem

Ngày hội thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng năm 2023

0 lượt xem

Ngày hội thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng năm 2023

0 lượt xem

Ngày hội thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng năm 2023

0 lượt xem

Ngày hội thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng năm 2023

0 lượt xem

Ngày hội thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng năm 2023

0 lượt xem

Ngày hội thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng năm 2023

0 lượt xem

Ngày hội thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng năm 2023

0 lượt xem

Ngày hội thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng năm 2023

0 lượt xem

Lễ sơ kết học kì I năm học 2022-2023

0 lượt xem

Lễ sơ kết học kì I năm học 2022-2023

0 lượt xem

Lễ sơ kết học kì I năm học 2022-2023

0 lượt xem

Lễ sơ kết học kì I năm học 2022-2023

0 lượt xem

Lễ sơ kết học kì I năm học 2022-2023

0 lượt xem

Lễ sơ kết học kì I năm học 2022-2023

0 lượt xem

Lễ sơ kết học kì I năm học 2022-2023

0 lượt xem

Lễ sơ kết học kì I năm học 2022-2023

0 lượt xem

Lễ sơ kết học kì I năm học 2022-2023

0 lượt xem

Lễ sơ kết học kì I năm học 2022-2023

0 lượt xem

1 Tập huấn công tác PCCC cho CB, GV, NV

0 lượt xem

1Tập huấn công tác PCCC cho CB, GV, NV

0 lượt xem

2Tập huấn công tác PCCC cho CB, GV, NV

0 lượt xem

3Tập huấn công tác PCCC cho CB, GV, NV

0 lượt xem

4Tập huấn công tác PCCC cho CB, GV, NV

0 lượt xem

5Tập huấn công tác PCCC cho CB, GV, NV

0 lượt xem

6Tập huấn công tác PCCC cho CB, GV, NV

0 lượt xem

7Tập huấn công tác PCCC cho CB, GV, NV

0 lượt xem

8Tập huấn công tác PCCC cho CB, GV, NV

0 lượt xem

9Tập huấn công tác PCCC cho CB, GV, NV

0 lượt xem

Giải bóng đá nam học sinh chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

1 lượt xem

Giải bóng đá nam học sinh chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

1 lượt xem

Giải bóng đá nam học sinh chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

0 lượt xem

Giải bóng đá nam học sinh chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

0 lượt xem

Giải bóng đá nam học sinh chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

0 lượt xem

Giải bóng đá nam học sinh chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

0 lượt xem

Giải bóng đá nam học sinh chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

0 lượt xem

Giải bóng đá nam học sinh chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

0 lượt xem

Giải bóng đá nam học sinh chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

1 lượt xem

Giải bóng đá nam học sinh chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

0 lượt xem

Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2022

0 lượt xem

Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2022

0 lượt xem

Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2022

0 lượt xem

Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2022

0 lượt xem

Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2022

0 lượt xem

Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2022

0 lượt xem

Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2022

0 lượt xem

Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2022

0 lượt xem

Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2022

0 lượt xem

Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2022

0 lượt xem

Chuyên đề Ngữ văn 7

0 lượt xem

Chuyên đề Ngữ văn 7

0 lượt xem

Chuyên đề Ngữ văn 7

0 lượt xem

Chuyên đề Ngữ văn 7

0 lượt xem

Chuyên đề Ngữ văn 7

0 lượt xem

Chuyên đề Ngữ văn 7

0 lượt xem

Chuyên đề Ngữ văn 7

0 lượt xem

Chuyên đề Ngữ văn 7

0 lượt xem

Chuyên đề Ngữ văn 7

0 lượt xem

Chuyên đề Ngữ văn 7

0 lượt xem

Huong Ung Ngay Phap Luat 1

0 lượt xem

Huong Ung Ngay Phap Luat 2

0 lượt xem

Huong Ung Ngay Phap Luat 3

0 lượt xem

Huong Ung Ngay Phap Luat 4

0 lượt xem

Huong Ung Ngay Phap Luat 5

0 lượt xem

Huong Ung Ngay Phap Luat 6

0 lượt xem

Huong Ung Ngay Phap Luat 7

0 lượt xem

Huong Ung Ngay Phap Luat 8

0 lượt xem

Huong Ung Ngay Phap Luat

0 lượt xem

Huong Ung Ngay Phap Luat

0 lượt xem

1

41 lượt xem

2

5 lượt xem

3

2 lượt xem

4

2 lượt xem

Danh Trong

6 lượt xem

Pht

5 lượt xem

Tap The Gv

13 lượt xem

Van Nghe Gv

8 lượt xem

Van Nghe Hs

4 lượt xem

Van Nghe

3 lượt xem

Videos

Văn bản mới

Số 15/KH-PGDĐT

Kế hoạch triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các co sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023

Thời gian đăng: 11/05/2023

lượt xem: 134 | lượt tải:41

Số 315/PGDĐT

Công văn kiểm tra đánh giá mức độ chuyển đổi số và thư viện các cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 11/05/2023

lượt xem: 182 | lượt tải:36

Số 26/KH-PGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình "Mái trường an toàn" ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm 2023

Thời gian đăng: 20/04/2023

lượt xem: 271 | lượt tải:32

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website qua kênh thông tin nào

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6

Thống kê

  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,230
  • Tháng hiện tại101,267
  • Tổng lượt truy cập1,202,923
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây